06 - 53 94 55 36 info@kerkenidentiteit.nl

Stroomopwaarts, identiteit voor kerk en gemeente anno 2015

‘Waarom bestaan we?’ Voor veel kerken en gemeenten is die vraag meer dan relevant.
Het bordje van kerken wordt steeds voller. Iedereen vindt wat van de kerk.
Er zijn talloze kansen en evenveel bedreigingen. Om de juiste koers te kiezen,
is het herijken van de eigen identiteit raadzaam.

Ga er maar aan staan…
De emmer van kerken en gemeenten loopt over. Van alle kanten wordt er een appèl gedaan: De kerk moet weer missionair zijn en durven experimenteren. De kerk is haar relevantie kwijt geraakt, ze moet haar vormen aanpassen. Gemeenteleden worden opgeslokt door relatie- en opvoedingsvraagstukken, pastoraat vraagt meer dan ooit aandacht. Door de terugtredende overheid moet diaconaat opnieuw worden uitgevonden en dan is er ook nog de lijdende kerk, het kinder- en jongerenwerk, discipelschap, de algehele achterstand in Bijbelkennis, de discussie over de liturgie, het orgel, de band en de liederen.

Goede vragen?
Het levert een eindeloze stroom vragen op over vormen, activiteiten en structuren. Maar hoe begrijpelijk ook, het is de vraag of het de goede vragen zijn. Wij denken dat de enige manier om die stroom vragen en keuzes de baas te worden, is om terug te gaan naar het bestaansrecht van je kerk of gemeente. Wat zou er gebeuren als we ‘vergetende hetgeen achter ons ligt’, onze focus helemaal opnieuw bepalen?

Gebouw last of lust?

“Wat doen we met ons kerkgebouw?” Ook die vraag is in veel kerken en gemeenten heel actueel. Soms omdat het gebouw te klein is, maar vaak omdat het juist te groot lijkt. Soms omdat de kosten flink drukken op de begroting of omdat verzorging en onderhoud teveel werk is voor te weinig mensen. Soms ook omdat ander gebruik van het gebouw wellicht wat financiële ruimte kan opleveren.
Wij helpen kerken en gemeenten om de vraag ‘Wat doen we met ons kerkgebouw’ te beantwoorden vanuit hun eigen identiteit en betekenis. We willen helpen om van gewone stenen levende stenen te maken. We willen ze helpen om hun gebouw weer nieuw leven in te blazen door het vernieuwen van hun identiteit.

Heil en goedheid

Wij gunnen het kerken en gemeenten dat niet hun emmer, maar hun beker overvloeit. Van Heil en Goedertierenheid, welteverstaan. Daar bestaat  geen quick fix voor. We zien het als een trektocht. Willen jullie  die tocht ondernemen dan willen een stukje meelopen. Wíj hebben geen pasklare antwoorden, we zijn geen toverdokters, maar we willen helpen om op de goede plek te zoeken. En om goéd te zoeken. We spiegelen, inspireren, dagen uit en vragen of zeggen wat vaak niet gezegd mag worden, liefdevol én kritisch als dat nodig is.